• image
  • image
  • image

Списъкът на общите документи

 

Сърбия Република България
Стратегия за устойчиво развитие на община Княжевац Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 - 2022 г.
Стратегия за устойчиво развитие на община Больевац Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР)
Стратегия за устойчиво развитие на община Неготин Регионален План за развитие на Северозападния район 2014-2020
Стратегия за местно и икономическо развитие на град Зайчар Областна стратегия за развитие на област Видин 2014-2020
Стратегия за икономическо развитие на община Сокобаня Стратегия за местно икономическо развитие на Област Видин (2007)
Стратегия за икономическо развитие на община Майданпек Общински план за развитие (ОПР) община Белоградчик 2007-2013
Стратегия за регионално развитие на Регион Тимок Общински план за развитие (ОПР) община Бойница 2007-2013
Изследване на потенциала за икономическо развитие на община Больевац Общински план за развитие (ОПР) община Брегово 2007-2013
Изследване на потенциала за икономическо развитие на град Зайчар Общински план за развитие (ОПР) община Видин 2007-2013
Изследване на потенциала за икономическо развитие на община Княжевац Общински план за развитие (ОПР) община Грамада 2007-2013
Изследване на потенциала за икономическо развитие на община Майданпек Общински план за развитие (ОПР) община Димово 2007-2013
Стратегия за трансгранично сътрудничество за Княжевац и Белоградчик Стратегия за устойчиво развитие на Община Кула 2006 – 2013 г.
Изследване на река Дунав Общински план за развитие (ОПР) община Макреш 2007-2013
Стратегия за развитие на Еврорегион Стара планина Общински план за развитие (ОПР) община Ново село 2007-2013
Маркетингово проучване на регион Среден и Долен Дунав Общински план за развитие (ОПР) община Ружинци 2007-2013
Анализ на състоянието на туристическа инфраструктура в района на Долен Дунав Общински план за развитие (ОПР) община Чупрене 2006-2013
Проучване на водния туризъм „Програма за реализация на общински План за развитие“ Община Видин 2007-2013
Регионална иновационна стратегия за Източна Сърбия и Северозападна България
Анализ на нуждите от иновации в сектор МСП
„Програма за реализация на общински План за развитие“ Община Белоградчик 2007-2013
  „Програма за реализация на общински План за развитие“ Община Бойница 2007-2013
  Стратегия за местно икономическо развитие на Община Чупрене (2007-2013)
   Стратегия за местно развитие на „Местна инициативна група (МИГ) – Западна Стара планина – Копрен – Миджур“

span style=

span style=


Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.
 

Този сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на RARIS-Regionalna agencija za razvoj istoče Srbije и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.