• image
  • image
  • image

Региони

Област Видин

Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България. Географското положение на областта векове наред е благоприятствало развитието й като транспортен, търговски, културен и политически център. Област Видин е входно - изходната врата на Република България за Европа и света. На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Северната ни граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн.

През областта преминават два транс- европейски коридора - № 4 Крайова /Р. Румъния - Видин – София – Кулата/ и № 7 Рейн- Майн - Дунав. Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.

Заедно с област Дож и област Мехединци в Румъния и общините от регион Тимок в Сърбия, област Видин е част от от Еврорегион Среден Дунав и както често е наричана, тя е „вратата” на България към Централна и Западна Европа. Земеделските земи заемат площ от 1.867 милиона декара, което е около 62% от общата територия на областта, а горските територии - 85 970 хектара или 28,5 % от територията на областта.

прочети повече...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Области Зайчар и Бор

Област Тимок се намира в южната част на Сърбия, граничещ с Румъния на север и България на изток. Област Тимок се намира в пресечната точка на два европейски коридора Пан: коридор Nr. 10 (Сърбия) и Коридор Nr. 4 (България). Регион Тимок е пълен с разнообразие регион. Ето защо, например, в същия ден, те биха могли да:

• риба или плават по река Дунав, да се отпуснете в една от спасяването или ски на една от ски пистите,
• го намери / в altitudeof само трийсет и два м, в равнината на Неготин и на най-високия връх в Сърбия - 2,169 м, в Стара планина.

Тимок регион е разположен на площ от 7,497 km ². Тимок Районът включва общините Zajezar, Княжевац, Boljevac, Соко, Бор, Неготин, Majdanpek и Кладово. Нейната територия е населявана от 284.112 души, т.е. 3% от общия брой на жителите на Сърбия.

От тези осем, пет са граничните общини. Това, което в продължение на десетилетия се счита като основна слабост, която е на границата характер на този район, сега става ясно предимство.

Районът е богат на мед и злато. Две големи системи от водноелектрически централи, и аз Ðerdap Ðerdap II, са изградени по р. Дунав.

Повече за туристически атракции на региона може да се намери www.traveleastserbia.org.

прочети повече...


Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.
 

Този сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на RARIS-Regionalna agencija za razvoj istoče Srbije и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.