• image
  • image
  • image

Търси в Базата знания с ключова дума

Търси в Базата знания по категория

База знания

Базата знания включва документи от четири ключови области на развитие в Сърбия и България:

  • инфраструктура
  • селско стопанство 
  • околна среда
  • туризъм

Ще получите желаните документи, използвайки правилните филтри.

 

Станете част от „База знания”

Повече информация за „Базата знаня” и кака да се включите в създаването и чрез предоставяне на стратегически и планови документи, автобиографии, научни трудове и изследвания можете да получите на http://www.vidin.government.bg, раздел Проекти.


Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.
 

Този сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на RARIS-Regionalna agencija za razvoj istoče Srbije и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.